Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Minařík, František Kliment, 1883-1971

Pražští mučedníci / Klement Minařík. Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů / uspořádal Petr Regalát Beneš - První vydání - Praha : Paulínky, 2012 - 94 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm

Částečně přeloženo z latiny Vydáno pro Provincii bratří františkánů

Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy

Publikace věnovaná 14 františkánům, kteří byli zavražděni běsnícím davem v průběhu vpádu pasovských do Prahy. V první části knihy se nachází pojednání od Klementa Minaříka o okolnostech zavraždění řeholníků . Druhá část textu obsahuje historické dokumenty svědčící o události. Kniha byla vydána k příležitosti blahořečení čtrnácti pražských mučedníků 13. října 2012. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy.

9788074500381

cnb002269545


Františkáni. Česká provincie
Klášter u Panny Marie Sněžné (Praha, Česko)


1611
17. století


křesťanští mučedníci--Česko--17. století
františkáni--Česko--17. století
masakry--Česko--17. století
evangelíci a katolíci--Česko--17. století
františkánské kláštery--Česko--17. století
historické prameny--Česko--17. století
Christian martyrs--Czechia--17th century
Franciscans--Czechia--17th century
massacres--Czechia--17th century
Evangelicals and Catholics--Czechia--17th century
Franciscan monasteries--Czechia--17th century
historical sources--Czechia--17th century


Praha (Česko)--17. století
Česko--náboženské poměry--17. století
Prague (Czechia)--17th century
Czechia--religious conditions--17th century


pojednání
prameny
essays
sources

27-34 27-789.32 343.611:343.974 274/278:272 27-789.32-523.6-788-1/-9 930.2 2-6 (437.311) (049) (093)