Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Příběh Pražského hradu / [autoři textů: vědecký tým stálé expozice a Gabriela Dubská ... et al. ; fotografie Lubomír Fuxa, Jaroslav Prokop a další] - Vyd. 1. - Praha : Správa Pražského hradu, 2003 - 493 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 33 cm

"Publikace vychází v rámci přípravy stálé expozice Příběh Pražského hradu, otevřené od dubna roku 2004 v románském a gotickém podlaží Starého královského paláce"--Tiráž

Dějiny Pražského hradu od nejstarších dob po dnešek. Podrobné zpracování vývoje Pražského hradu od pravěku po současnost. Kniha byla vydána v souvislosti s instalací nové, stejnojmenné stálé expozice ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny podle historických stylových období. Nejsou pouze přehledem dějin a popisem památek, ale představují příběh odpovídající koncepci výstavy. Pojednávají o přírodě, zahradách, architektonických a uměleckých památkách či historických nálezech. Podle jednotlivých období vystupují v knize významné osobnosti spojené s hradem a českými dějinami. Panovníci, církevní hodnostáři, stavitelé, šlechta, rody, prezidenti, architekti a další osoby, které se nějakým způsobem zapsaly do dějin hradu. Samostatné kapitoly jsou věnovány kostelům - katedrále sv. Víta se Svatováclavskou kaplí s hroby knížat sv. Václava a jeho bratra Boleslava, bazilice a klášteru sv. Jiří a osobnostem, které s dějinami kostela a kláštera souvisejí: knížata, světci, duchovní (svatá Ludmila, abatyše Mlada, Kunhuta). K významným zdrojům nálezů patří pohřebiště v areálu hradu a přilehlých lokalitách. Nálezy v hrobkách identifikují osobnosti, předměty a zbytky oděvů, které jim patřily, a jsou dokladem způsobu života na Hradě, který prozrazuje vysokou úroveň civilizice od nejstarších dob. Poslední kapitoly pojednávají o dostavbě a opravách katedrály v 19. a 20.století. Závěr knihy přináší také ukázky Plečnikových úprav Hradu, stav za 2. světové války, poválečný vývoj a údaje z období po r. 1989. Kniha je doplněna citáty, bohatě ilustrována obrázky, fotografiemi, plánky. Předkládá čtenáři různé zajímavosti a netradiční pohledy na areál hradu. Obrazová dokumentace zachycuje některé exponáty, které již byly součástí výstav na Pražském hradě v minulých letech. Přináší přehledný ucelený soubor i

8086161722

cnb001302409


Pražský hrad


architektonické památky--Česko
archeologické nálezy--Česko
umělecké památky--Česko
architectural monuments--Czechia
antiquities--Czechia


Praha (Česko)--dějiny
Prague (Czechia)--history


monografie
obrazové publikace
monographs
pictorial works

902:904 72/76:904 94(437.311) 72:904 (048.8) (084.11)