Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Bešťáková, Eva, 1932-

Odpusť, bratříčku... : Deník patnáctileté skautky / Eva Bešťáková - 1. vyd. - Hradec Králové : Vega, 1991 - 90 s. ; 20 cm

Obsahuje 2 části: Fabri ; Lidka 5000 výt.

Hlavním námětem záznamů v deníku patnáctileté dívky jsou první láska, přátelství, vztah k náboženství a život v skautském oddíle.

8090086020

cnb000067178


publikace pro děti

885.0-93 885.0-94 323