Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Zulehner, Paul Michael, 1939-

Církev: přístřeší duše : situace a perspektivy / Paul M. Zulehner ; [z němčiny přeložil Zdeněk Jančařík] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997 - 98 s. ; 20 cm

Bibliogr.

8071781584 Kč 99,00

cnb000277216


20. století


eklesiologie--20. století
náboženská víra--sociální aspekty
postmodernismus--křesťanské pojetí
civilizace--křesťanské pojetí
globální problémy--křesťanské pojetí


studie

27-72 27-184.3 304.3"19/20" 316.7+008 316.423 27 304 (048.8)