Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Uzavření knihovny během letních prázdnin

V době letních prázdnin (červenec, srpen) je knihovna v běžnou otevírací dobu uzavřena.

Nadále je možné navštívit knihovnu po předchozí domluvě na tel. +420 498 771 260. Neváhejte nás v případě zájmu kontaktovat.

Od září bude obnoven běžný provoz (otevřeno každou neděli a po předchozí domluvě i v jiný den).

Vydáno 17.06.2024 00:00

Vítejte v katalogu farní knihovny Nové Město nad Metují


Novinky v knihovně


Načítání obálek novinek…

Otevírací doba knihovny


Nenašli jste co jste hledali?

Máte tip na knihu, kterou nemáme? Pošlete nám návrh na její nákup (pouze pro přihlášené).

Ještě nemáte čtenářský účet?

Přijďte do knihovny a účet Vám rádi založíme.


Informace pro čtenáře

 • Registrace i výpůjčky jsou zcela zdarma!
 • Výpůjční doba je 3 měsíce.
 • Výpůjčku je možné o 3 měsíce prodloužit, a to nejvíce třikrát po sobě.
  • Prodloužení je možné provést nejdříve 15 dní před termínem vrácení.
  • Prodloužení je povoleno pouze v případě, že titul není rezervován dalšími čtenáři.
  • Prodloužení můžete provést on-line ve svém čtenářském kontě, osobně v knihovně nebo nás kontaktujte.
 • Knihy je možné rezervovat.
  • Rezervaci můžete zadat on-line v katalogu u daného titulu (pouze pro přihlášené).
  • K vyzvednutí titulu budete vyzvání e-mailovou zprávou.
  • Na vyzvednutí titulu máte 14 dní, poté bude rezervace zrušena.
 • Každý čtenář získá při registraci přístup do svého účtu (čtenářské konto) v on-line katalogu. Co je možné provádět?
  • prodloužit výpůjční dobu zapůjčené knihy
  • rezervovat knihu
  • navrhovat nové knihy
  • vkládat knížky do soukromého/veřejného seznamu
  • prohlédnout historii výpůjček nebo hledání
  • upravit nastavení upozornění na e-mail a SMS
  • upravit osobní údaje
 • Platnost čtenářského konta je 3 roky, poté je možné bezplatně prodloužit.


Kontakt

Knihovníci

 • Marie Venclová
 • Jaroslava Holá
 • Zdenka Hojná
 • Vladimíra JeždíkováDalší informace

Vyberte obsah kliknutím v menu

Historie

Přibližně v roce 1998 došlo na přání skupiny novoměstských farníků k vytvoření farní knihovny. První knihy byly dary ze soukromých knihoven farníků a P. Štěpánka a P. Koníčka.

Knihovna byla otevřena s příchodem P. Linharta, který její činnost velice podporoval nákupem nových, právě vycházejících knih. Do knihovny zapůjčil mnoho knih, které zde zanechal i po svém odchodu.

Knihovna byla umístěna ve společenské místnosti v prvním patře a tvořil ji jen kout této místnosti. Byla otevřena stále a přístupna každému bez jakékoliv kontroly. Tak bylo ale prakticky nemožné udržet v knihovně pořádek a evidenci knih.

Po odchodu pracovníků městského úřadu z fary se uvolnila místnost v prvním poschodí a po rekonstrukci byly knihy umístěny do těchto prostor.

Během doby byla zpracována evidence knih – kartotéka podle názvu knihy i podle jména spisovatele. Byla zavedena evidence čtenářů a evidence výpůjček. Každý čtenář dostal svoji výpůjční kartu. Výpůjční doba byla neomezená.

Půjčovalo se dvakrát týdně, v pátek a v neděli. Během let se v knihovně vystřídalo několik knihovnic. (Ze současných knihovnic je tam nejdéle paní Hojná.)

Byla snaha inzerovat nové knihy se stručným obsahem na vývěsce při vchodu do kostela.

Podle možnosti se pracovnice knihovny sešly jednou ročně, aby spolu pobesedovaly a vyměnily si informace o zajímavostech na knižním trhu. Několikrát také realizovaly besedy a soutěže pro děti.

Po odchodu P. Linharta a s nástupem P. Janoucha, který také daroval do knihovny množství knih, pokračovala knihovna ve své činnosti a to až do zahájení oprav a rekonstrukce fary.

Před zahájením rekonstrukce musela knihovna svou činnost ukončit, protože byly v celé faře zahájeny zednické práce a bylo nutné místnost současné knihovny uvolnit. Mimo to bylo také možné nebezpečí zranění farníků při pohybu na faře. Všechny knihy byly ze skříní a regálů knihovny umístěny buď do krabic, nebo zabaleny do menších balíků a uskladněny v prostorách knihovny. Takže i z tohoto důvodu nebylo možné knihy půjčovat.

V průběhu roku 2011, když byly práce v místnosti bývalé knihovny částečně ukončeny, byly knihy opět vybaleny a zařazeny do regálů knihovny.

Knihovna byla po rekonstrukci fary umístěna ve dvou místnostech v prvním patře a to v původní, větší místnosti, kde byly umístěny regály obsahující beletrii. Později sem byl umístěn stůl a židle a místnost tak sloužila i jako čítárna. Ve druhé, menší místnosti byly regály, kde byly umístěny knihy s náboženským obsahem, knihy zabývající se biblickými tématy, životopisy svatých, životopisy papežů, knihy zabývající se rodinou tématikou a výchovou a literaturou pro děti a mládež a různé časopisy.

V roce 2012 knihovna obsahovala asi 3900 výtisků (z toho asi polovina knih beletrie) a bylo zaregistrováno asi 230 čtenářů, i když mnozí z nich již knihovnu nenavštěvují. Velký úbytek čtenářů byl způsoben dlouhodobým uzavřením knihovny, kdy si lidé odvykli knihovnu navštěvovat a také tím, že je na trhu již dostatek náboženské literatury. Z tohoto důvodu a také proto, že ubylo pracovníků knihovny, bylo nutné omezit výpůjční dobu pouze na neděli. Avšak nově se začalo umožňovat navštěvovat knihovnu i mimo otevírací dobu po předchozí (telefonické) dohodě.

Zpracoval p. Retík v roce 2012 podle vzpomínek první knihovnice, p. Moravcové. Naposledy upravil Petr Havel v r. 2022.

Současný stav knihovny

V roce 2018 došlo k další rekonstrukci části fary a na místě původní knihovny vznikla nová kuchyně a velká společenská místnost. Knihovna se přestěhovala do nové místnosti bývalého skladu v 1. patře naproti schodišti.

V průběhu roku 2018 probíhala kompletní revize knihovního fondu a došlo k zavedení elektronického knihovnického systému, včetně veřejnosti dostupnému on-line katalogu.

V současnosti (r. 2022) knihovna obsahuje asi 3000 titulů, které jsou děleny do kategorií: Náboženská literatura; Životopisy, rozhovory; Výklad písma, encykliky, katechismus; Knihy pro děti a mládež; Výchova dětí, psychologie, pedagogika; Slovníky, průvodci, encyklopedie; Beletrie. Všechny knihy jsou ve výpůjční době volně přístupné, každý zájemce si může knihy vybrat, prohlédnout a vypůjčit.

Nyní (r. 2022) je zaregistrováno 22 aktivních čtenářů – úbytek je způsoben digitalizací, během níž se zrušila stará evidence s neaktivními čtenáři.

Pevná výpůjční doba je stanovena na neděli mezi ranními bohoslužbami (8:30–9:00 a 10:00–10:15). Také je možné, po telefonické domluvě, dohodnout zapůjčení knih v kterýkoliv jiný den.

Knihovna je zapsaná v registru Centrální adresář knihoven a informačních institucí České republiky (CADR), sigla NAE951.

Petr Havel, duben 2022

Spolupráce

Systém Koha

Používáme knihovní systém Koha

Zdroje

Obálky knih jsou získávány z portálu Obálkyknih.cz.
Přihlaste se do svého účtu:

Ještě nemáte založený účet?
Přijďte do knihovny a účet Vám rádi založíme. Registrace i výpůjčky jsou ZDARMA.

Uzavření knihovny během letních prázdnin

V době letních prázdnin (červenec, srpen) je knihovna v běžnou otevírací dobu uzavřena.

Nadále je možné navštívit knihovnu po předchozí domluvě na tel. +420 498 771 260. Neváhejte nás v případě zájmu kontaktovat.

Od září bude obnoven běžný provoz (otevřeno každou neděli a po předchozí domluvě i v jiný den).