Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Molinié, Marie Dominique, 1918-

Odvaha mít strach / Marie-Dominique Molinié ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Stejskal] - 2., přeprac. vyd., V KNA 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 226 s. ; 20 cm - Formace .

8071929093 Kč 190,00

cnb001569930


katolická víra
duchovní život
Bůh a člověk
sebepoznání
biblické citáty
Catholic faith
spiritual life
relations between God and man
self-consciousness
Biblical quotations


příručky
handbooks and manuals

272-184.3 27-584 27-184 27-582/-587 27-277.2 (035)