Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Clément, Olivier, 1921-2009

Tři modlitby : Otčenáš, Modlitba k Duchu svatému, Modlitba svatého Efréma / Olivier Clément ; [z francouzštiny přeložil Jiří Stejskal] - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997 - 70 s. ; 20 cm - Duchovní život .

Pozn. Slovníček autorů a osobností

Odkazy na lit.

8071922358 Kč 59,00

cnb000273377


Modlitba k Duchu svatému
Modlitba svatého Efréma


Modlitba Páně
křesťanské modlitby
pravoslavné modlitby


výklady

28 23/25