Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Starý zákon : překlad s výkladem. 4, Jozue - Soudců - Rút / Soudců Rút Jozue [z hebrejského textu přeložila a výkladem opatřila Starozákonní překladatelská komise při Synodní radě českobratrské církve evangelické] - 1. vyd. - Praha : Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, 1969 - 229 s. : il, 1 mapa ; 21 cm - Kalich .

Obsahuje bibliografii

Kčs 27,00

cnb000427950


Bible.--Jozue
Bible.--Soudců
Bible.--Rút


biblické události
biblické postavy
biblické překlady


populárně-naučné publikace

26-23/-28 2-23/-28 27-23/-28