Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Starý zákon : překlad s výkladem. 11, Izajáš / Izajáš [z hebrejského textu přeložila a výkladem opatřila Starozákonní překladatelská komise] - 1. vyd. - Praha : Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, 1982 - 415 s. ; 22 cm - Kalich .

Rozložená tit. s.

Obsahuje bibliografii

Kčs 45,00

cnb000002080


Bible.--Izajáš


biblické postavy
biblické události
proroctví


populárně-naučné publikace

2-23/-28 27-23/-28 2-5