Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Jan Pavel II., papež, 1920-2005

Redemptoris Missio : encyklika Jana Pavla II. o stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990 / z lat. přel. Dolores Smíšková ; Obálka a graf. úprava Josef Karhan - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1994 - 104 s. ; 20 cm - Zelená řada .

Pozn Zkratky 3000 výt. Odkazy na lit

8071131016 Kč 30,00

cnb000088808


Jan Pavel II., papež, 1920-2005

Redemptoris Missio katolické misie misionářská spiritualita římskokatolická církev


encykliky

23/25 26 28