Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Doubrava, Dominik Josef, 1945-

Mozaika naslouchání : postřehy a rozhovory / Josef Doubrava - 1. vyd. - Brno : Cesta, 2004 - 165 s. ; 16 cm

8072950657

cnb001694406


křesťanská víra
Bůh a člověk
smysl života--křesťanské pojetí
Christian faith
relations between God and man
sense of life--Christian approach


rozhovory
aforismy
interviews
aphorisms

27-184.3 27-423.79 27-184 17.02 27 (047.53) (0:82-84)