Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Ferrero, Bruno, 1946-

Živá voda pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001 - 88 s. : barev. il. ; 19 cm

Jedná se o krátké příběhy, které vyvolávají otázky týkající se mezilidských vztahů, lidského jednání.

807178592X Kč 99,00

cnb001023182


životní moudrost
křesťanská víra
křesťanský život
smysl života
life wisdom
Christian faith
Christian life
sense of life


příběhy
aforismy
stories
aphorisms

17.02 27-4 27-184.3 (0:82-84) (0:82-32)