Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Brožová, Alena

O čtrnácti františkánech z kostela Panny Marie Sněžné v Praze O 14 františkánech z kostela Panny Marie Sněžné v Praze - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2012 - [14] s. : vše barev. il. ; 15 cm

Název z obálky Autor, ilustrace Alena Brožová Pod názvem označení: 11

9788073875657

cnb002411247


1611
17. století


křesťanští blahoslavení--Česko--17. stol.
křesťanští mučedníci--Česko--17. stol.
františkáni--Česko--17. stol.
františkánské kláštery--Česko--17. stol.
masakry--Česko--17. stol.
Christian blessed--Czechia--17th century
Christian martyrs--Czechia--17th century
Franciscans--Czechia--17th century
Franciscan monasteries--Czechia--17th century
massacres--Czechia--17th century


Praha (Česko)--náboženské poměry--17. stol.
Prague (Czechia)--religious conditions--17th century


brožury
publikace pro děti
brochures
children's literature

27-36 27-34 27-789.32 27-789.32-523.6-788-1/-9 343.611:343.974 2-6 (437.311) (041) (0.053.2)