Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Svatošová, Marie, 1942-

Neboj se vrátit domů : Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem / Marie Svatošová, Aleš Palán - První vydání - 267 stran : ilustrace ; 20 cm - Rozhovory . - Rozhovory (Kalich) .

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem.
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová. Rozhovor s ní vede spisovatel a novinář Aleš Palán.
Právě Svatošová před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci iniciovala první český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po republice s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům nově vznikajícím. Marie Svatošová v knize mluví také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl P. Ladislav Kubíček či o svém trapistickém fan clubu.
V mnoha hospicích najdeme citát: „Našim cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“ Autorka tohoto výroku Marie Svatošová dokázala životem naplnit celý svůj život. A nejen životem, také smyslem a neokázalou službou.

„Nikdy bych nečekal, že by se o smrti dalo mluvit pozitivně. Paní doktorka Svatošová to dokáže. Nechci říct, že se po rozhovoru s ní budete na smrt těšit, ale nebudete se jí tolik bát,“ říká k obsahu knihy herec a moderátor Marek Eben. „Nicméně přeji všem pevné zdraví,“ dodává.

9788070172490


Svatošová, Marie, 1942-


20.-21. století


lékařky--Česko--20.-21. století
lékařská etika
nevyléčitelně nemocní
eutanazie
hospicová péče
hospice
paliativní péče

životopisy rozhovory


rozhovory
vzpomínky

616-055.2 929 616-036.88-052 179.7 364-58 616-093.75 (437.3) (047.53) (0:82-94)