Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Suenens, Leo Jozef, 1904-1996

Duchovní cesta / L. J. [kardinál] Suenens ; Z franc. přel. Anežka Jašíčková - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993 - 74 s. ; 15 cm

Tato drobná kniha může zprostředkovat první seznámení s kardinálem Suenensem, který patřil mezi velké postavy 2. Vatikánského koncilu a zasloužil se o uvedení charismatického hnutí do katolické církve.

cnb000090401


Suenens, Leo Jozef, 1904-1996

charismatické hnutí duchovní hnutí duchovní iniciativy duchovní obnova evangelizace světa římskokatolická církev životopisy


paměti

840(493)-94 23/28 929