Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Alphonso, Herbert

Osobní povolání : hluboká proměna prostřednictvím duchovních cvičení / Herbert Alphonso ; z angl. přel. Ivana Peprná ; typografie Anna Kubů - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1994 - 60 s. ; 20 cm

3000 výt.

8085527588 Kč 33,00

cnb000088001


duchovní cesta
ignaciánské exercicie
sebepoznání
křesťanský život
smysl života
vnitřní konverze


úvahy

27-584.5 272-584.7 27-582/-587 27-4 17.02 2-312.6-584.5 (0:82-4)