Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Koláček, Josef, 1929-

Moravské exsultet / Josef Koláček ; Předml. Karel Vrána ; Graf. úprava Vladimír Viener - 2. vyd. (v Nakl. Tiskárny Vimperk 1. vyd.) - Vimperk : Kostelní Vydří : Nakladatelství Tiskárny Vimperk ; Generální delegatura Řádu karmelitánů, 1990 - 284 s. ; 20 cm - Karmelitánská spiritualita ; sv. 1 .

Obálka Anna Kubů 25000 výt.

8090013813 Kčs 25,00

cnb000059212


Zelíková, Anna Marie, 1924-1941

24 929Zelíková,A.