Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Klíčová, Marcela

Vzestup křesťanství : dějiny prvních pěti století církve / Dějiny prvních pěti století církve Marcela Klíčová - Praha : Návrat domů, 2009 - 158 s. ; 21 cm

Obsahuje bibliografické odkazy

9788072551903

cnb001851874


1.-5. století


církevní dějiny--1.-5. století
rané křesťanství--1.-5. století
prvotní církev--1.-5. století
křesťanské učení--1.-5. století
evangelizace--1.-5. století
křesťanské misie--1.-5. století
křesťanský život--1.-5. století
stát a církev--1.-5. století
křesťanství a společnost--1.-5. století
římská antická civilizace--1.-5. století
church history--1st-5th centuries
early Christianity--1st-5th centuries
primitive church--1st-5th centuries
Christian doctrine--1st-5th centuries
evangelistic work--1st-5th centuries
Christian missions--1st-5th centuries
Christian life--1st-5th centuries
church and state--1st-5th centuries
Christianity and civilization--1st-5th centuries
ancient Roman civilization--1st-5th centuries


přehledy
prameny
surveys
sources

27-9 27-9"00" 27-1/-9 27-766 27-76 27-4 322 2-67 27-662:3 316.722(37) (048.8) (093)