Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Lochman, Jan Milič, 1922-2004

Krédo : základ ekumenické dogmatiky / Jan Milíč Lochman ; [z němčiny] přeložil Bohuslav Vik - 1. čes. vyd. - Praha : Kalich, 1996 - 286 s. ; 20 cm

Jaz. úprava Ema Suchá

Místní a jmenný rejstřík Bibliogr.

8070179600

cnb000150506


Bible.--Nový zákon


apoštolské vyznání víry
křesťanské učení
křesťanská teologie
dogmatika
biblické citáty


pojednání

23/28 22