Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Malá, Věra, 1920-

Cesty Boží lásky / Věra Malá ; Obálka a graf. úprava Anna Kubů - 1. vyd. v Karmelitánském nakl. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993 - 119 s. ; 20 cm

Ediční pozn.

8085527235 Kč 45,00

cnb000078856


Malá, Věra, 1920-

duchovní život katolické pobožnosti křížová cesta židovské konvertitky


autobiografické vzpomínky
paměti
úvahy

929Malá,V. 23/28 885.0-94