Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Pávková, Eva, 1922-1981

Rozhovory s Bohem / Eva Pávková ; [grafická úprava Barbora Miltová] - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994 - 95 s.

Podnázev v tiráži: Rozhovory s Jezulátkem, symbolem Milosrdenství Božího, vykvetlého z Kristových ran, které drží padovský světec sv. Antonín v náručí

cnb000089993


pobožnosti


příručky

27-5