Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Děvečky Boží : [Kateřina Labouréová, Melánie Calvatová, Bernadetta Soubirousová, Lucie Santosová] : z deníků a autentických zpráv o životě 4 mariánských vizionářek moderní doby / vybral, přeložil a komentoval František Press - 1. vyd. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1992 - 199 s. ; 20 cm

Přeloženo z francouzštiny? Vyšlo v samizdatu r. 1989 10000 výt.

Obsahuje bibliografii

Autentické svědectví o životě vizionářek moderní doby.

8090025536 Kčs 38,00

cnb000067287


Calvat, Mélanie, 1831-1904
Labouré, Kateřina, 1806-1876
Bernadeta, svatá, 1844-1879
Santos, Lucie


biografie

929Labouréová,K. 929Calvatová,M. 929Soubirousová,B. 929Santosová,L. 23/25