Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Piťha, Petr, 1938-

Výchova, naděje společnosti / Petr Piťha - Vyd. 1. - České Budějovice : Poustevník v nakl. Studio Gabreta, 2006 - 199 s. ; 21 cm

3000 výt.

Krátké úvahy o výchově a etických tématech nejen pro učitele.

8086610187 Kč 195,00

cnb001643206


etická výchova--křesťanské pojetí
výchova a vzdělávání--křesťanské pojetí
etické kodexy--křesťanské pojetí
moral education--Christian approach
education--Christian approach
ethical codices--Christian approach


úvahy
essays

37.034 37.0 17.021/.024 27 (0:82-4)