Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Pokorný, Ladislav, 1915-2000

Liturgika. 1. [díl], Základy liturgické teorie / Základy liturgické teorie Ladislav Pokorný - 2. vyd. - Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1980 - 167 s. ; 8°

Přehl. lit. Pro studijní účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích Vyd. Česká katolická Charita, Praha

cnb000395715

264 :228 (075.8)