Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Schürmann, Heinz, 1913-1999

Duchovní život v praxi / Heinz Schürmann ; [z němčiny přeložil František Hron] - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1995 - 83 s. ; 17 cm

Obálka Jiří Blažek ; graf. úprava Ondřej Kramoliš

Přednášky německého teologa, v nichž promýšlí základy duchovního života ve smyslu duchovní tradice církve.

8071131334 Kč 50,00

cnb000112933


duchovní život--křesťanské pojetí
vnitřní konverze
duchovní cesta
křesťanská víra
křesťanská modlitba
sebepřijímání
spiritual life--Christian approach
interior conversion
spiritual path
Christian faith
Christian prayer
self-acceptance


úvahy
essays

27-584 2-312.6-584.5 27-584.5 27-4 27-534.3 159.923.2 (0:82-4)