Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Schiélé, Robert

15 dní s donem Boskem / Patnáct dní s donem Boskem Robert Schiélé ; [překlad Jana Švancarová] - Brno : Cesta, 1999 - 106 s. ; 19 cm

Přeloženo z francouzštiny

Knížka 15 meditací a úvah nad životem a vírou na základě učení a díla sv. Jana Bosca.

8085319969

cnb000787393


Bosco, Jan, svatý, 1815-1888


19. století


křesťanská výchova
křesťanský život
duchovní život
křesťanští světci--Itálie--19. stol.
duchovní literatura--Itálie--19. stol.
Christian education
Christian life
spiritual life
Christian saints--Italy--19th century
spiritual literature--Italy--19th century


citáty
úvahy
quotations
essays

27-47 27-184.3 27-584 27-36 27-29 (450) (0:82-84) (0:82-4)