Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Frankl, Viktor Emil, 1905-1997

A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor / Viktor E. Frankl ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach] - 2., opr. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006 - 175 s. ; 20 cm - Osudy ; 21 .

Obsahuje bibliografii

Autor popisuje život v táboře smrti a pocity odlidštění, které všichni vězni prožívali. Patologické podmínky a nezměrné utrpení se rozhodne prožívat na základě své teorie, v níž tvrdí, že pokud pacient najde smysl uprostřed krizí a ve velmi limitujících situacích, může znovu najít ztracenou rovnováhu. Sám díky této teorii přežívá. Další část textu, divadelní hra, je literárně-dramatickým experimentem. Postavy významných filozofů se v ní setkávají se skutečností prožívaného holocaustu. Sokrates, Spinoza a Kant vedou dialog a diskutují o svědomí, svobodě i zodpovědnosti v instituci masového vraždění. Psycholog prožívá koncentrační tábor a svůj pobyt chápe jako empirický výzkum. Experimentální divadelní hra zachycující osobní utrpení tvoří druhou část knihy.

8071928488 Kč 199,00

cnb001644146


Frankl, Viktor Emil, 1905-1997


1939-1945
20. století


psychologové--Rakousko--20. století
koncentrační tábory--1939-1945
smysl života
svoboda
odpovědnost
svědomí
logoterapie
psychologists--Austria--20th century
concentration camps--1939-1945
sense of life
liberty
responsibility
conscience
logotherapy


autobiografické vzpomínky
rakouská dramata
autobiographical reminiscences
Austrian drama

159.9-055.1 929 343.819.5 17.02 123.1 159.947.23 17.024.1 615.851 821.112.2(436)-2 (436) (0:82-94) (0:82-2)