Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Benedikt z Nursie, svatý, asi 480-asi 543

Regula Benedicti = Řehole Benediktova / Řehole Benediktova [z latiny přeložila Alžběta Franecová ; německé texty přeložili Vojtěch Engelhart a Aleš Vandrovec ; průvodní slovo napsal Anastáz Opasek] - Vyd. 1. - Praha : Břevnov, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty ; 1998 - 238 s. ; 22 cm

Poznámky Zkratky Část. souběžný latinský text

Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky

Zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu.//Autor, svatý Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro svůj vlastní klášter (Monte Cassino), teprve později se rozšířila po celé Evropě. V 10. století se s prvními mniškami a mnichy dostala také do Čech (Sv. Jiří na Pražském hradě, břevnovský klášter, klášter Ostrov u Davle). Dnes žijí pod Řeholí Benediktovou ženy a muži benediktinské, olivetánské, cisterciácké a trapistické tradice prakticky po celém světě.//Četba řehole může poučit o historii mnišství, každému nabídnout pohled na svět z jiného úhlu, sdělit moudrost mnoha generací křesťanů žijících před svatým Benediktem (Antónios/Antonín, Athanasios/Atanáš, Basileios/Basil, pouštní otcové, Jan Cassianus/Kassián, Augustinus). Benedikt zve k četbě čtenáře, který — podobně jako novic přicházející do kláštera — »opravdu hledá Boha« (RB 58,7). Řehole je také pramen historický: vypovídá o době svého vzniku a je důležitá i pro studium duchovní, kulturní, umělecké a vědecké činnosti klášterů ve středověku i novověku, ve světě i v Čechách a na Moravě.//Z latiny přeložili Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB, Ondřej Koupil. Předmluvy přeložil z němčiny Aleš Vandrovec OSB. Opatřeno rejstříky a přehledy.

802382676X

cnb000528983


Benedikt z Nursie, svatý, asi 480-asi 543. Regula


Regula Magistri


480-543


benediktini--5.-6. století
řeholní život


prameny
komentovaná vydání
studie

27-789.2 27-788-1/-9 (093) (0.072) (048.8)