Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Teilhard de Chardin, Pierre, 1881-1955

Úvahy o štěstí a lásce / Pierre Teilhard de Chardin ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Stejskal ; ilustrace pro tuto knihu zhotovil Jan Jemelka] - Vyd. 1. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 68 s. : barev. il. ; 20 cm - Slovo a obraz ; 8 .

"Vychází k 50letému výročí úmrtí Teiharda de Chardin"--Rub tit. s.

Obsahuje bibliografické odkazy

První část knihy se zabývá tématem štěstí. Autor zdůrazňuje vztah životních postojů člověka k životu a jeho vnímání (ale i nepochopení) štěstí. Tyto úvahy pak ještě rozvádí ve Třech svatebních promluvách, skutečných autorových projevech, které pronesl při příležitosti sňatků svých přátel. Druhou část knihy tvoří autorovy úvahy o lásce - jednak vztah muže a ženy, ale láska i jako vyšší forma - jako spojení člověka s Bohem. Výbor z textů významného francouzského křesťanského filozofa, jejichž základním tématem je štěstí a láska.

8086715485 Kč 120,00

cnb001640842


štěstí--filozofické pojetí
štěstí--křesťanské pojetí
láska--filozofické pojetí
láska--křesťanské pojetí
happiness--philosophical approach
happiness--Christian approach
love--philosophical approach
love--Christian approach


úvahy
essays

17.023.34 177.6 101 27 (0:82-4)