Farní knihovna

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Halík, Tomáš, 1948-

Tomáš Halík : ptal jsem se cest / Ptal jsem se cest Jan Jandourek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997 - 287, [8] s. : portréty ; 21 cm - Rozhovory .

Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i v soudobé společnosti. Životopisný rozhovor, který kromě osobních témat reflektuje také vývoj v české společnosti a církvi. Dětství Tomáše Halíka je spojeno se vzpomínkami na otce - knihovníka a editora Čapkových spisů. Následují studentská léta, charakterizovaná zájmem o historii a literaturu, studium sociologie, účast ve studentském hnutí 60. let a krátký pobyt v Anglii. V další části Tomáš Halík líčí svou konverzi, tajné studium teologie, kněžské svěcení a působení v roli psychoterapeuta. Před a polistopadové období je spojené s přípravou Desetiletí duchovní obnovy, se situací svobodné církve. Čtenář v knize nalezne i vzpomínky na významné osobnosti jako Jiří Reinsberg, Josef Zvěřina, Václav Benda nebo zamyšlení nad tématy jako je Jungova hlubinná psychologie, krize víry, sekularizace, Nietzscheho filozofie smrti boha a dalšími.

8071781436 Kč 197,00

cnb000279717


Halík, Tomáš, 1948-


Katolická církev


20. století


stát a církev--Česko--20. století
duchovní život


Česko--politika a vláda--20. století
Česko--náboženské poměry--20. století

životopisy rozhovory


rozhovory

23/28 943.71 165 929